DE GURU, YIDAM EN MAHAMUDRA

In het Vajrayana is het belangrijk om een goede kennis te hebben van het energetisch lichaam en wat de guru betekend. In deze nieuwe serie geeft Lama Thubten Wangmo een uiteenzetting van de visualisatie van de 'Lama Chopa', de beschouwing van de betekenis van de Guru, de band met de Guru en het vinden van de innerlijke Guru. Een korte uiteen zetting van de Solitaire Yamantaka, in combinatie met de Maha Mudra. Het accent zal op de Mahamudra liggen. In de Mahamudra wordt de speciale kennis over het innerlijke lichaam van de Chakras, kanalen en de winden en de speciale substanties in de kanalen gedetailleerd uiteen gezet. Het laat de uiteindelijke natuur van de geest zien en geeft daarnaast een uiteenzetting van het Dharmakaya en Sambhogakaya.

Wanneer men een sadhana doet van een van de grote Yidams is deze kennis vitaal omdat men nog scherper kan herkennen wat er gebeurd als men de innerlijke beoefening doet. Zowel voor Yamantaka, Vajrayogini of Guyesamaya  beoefenaars is deze kennis van vitaal belang.

Traditioneel wordt deze kennis overgedragen in de verschillende scholen zoals de Geluk, Sakya, Kagyu en Nyingma. De lijn van overdracht die we hier gaan volgen is zoals deze in de Gelukpa gebruikelijk en is is gebaseerd op de grote tekst van Nagarjuna en Kyedrubje, de spirituele zoon van Lama Tsongkhapa.                   De uiteenzetting is is het Nederlands en gaat vergezeld met cursusmateriaal in het Nederlands.                          U kunt nog instromen bij de Ngayi Salam, dan zorgen dat u toegang krijgt naar het cursus materiaal via onze download service 'stack'

Om deze series te volgen moet men een initiatie gehad hebben in de vierde klasse van Tantra en bekend zijn met de samayas die daar bij horen. 

Lama thubten wangmo geeft de yamantaka en Vajrayogini initiatie vooraf op de volgende dagen:

  • 17 September Yamantaka initiatie 11.00- 17.00
  • 18 September Vajrayogini initiatie 11.00 - 17.00

Tijden zijn: 2022-2023

De Guru, yidam en Mahamudra

Ochtendles              11:00 – 12:30

Puja (dakini yoga)      13:00 – 14:00

Ngakyi Salam          14:00 – 17:30

 

CURSUS DATA: 2023-2024

zondag van:  11.00-17.00 uur 

5 november

26 nov

14 jan

11 feb

10 maart

7 april

12 mei

9 juni

30 juni

 

Guru, yidam en Mahamudra

info & voorwaarden: 

De vereisten zijn om een initiatie te hebben in de hoogste klasse van Tantra van het Vajrayana.

Bijdragen: € 230,- Per jaar als u alleen de  cursus doet inclusief cursusmateriaal,

overschrijven                                        onder vermelding Guru yidam en mahamudra naar: 

stichting dharmacentram padmaoselling  BANK:  IBAN: NL49  INGB 0004 6392 30        internationaal:   BIC: INGBNL 2A

Doet u ook de Ngak yi salam klas dan zijn de bijdragen €420,- Per jaar of maandelijkse termijnen €35 van september tot september.                   Beide onderdelen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie en thee