Inhoud van de cursus

Lam Rim, Het eerste begin. In deze cursus worden alle beginselen van Boeddhas leer uiteengezet, geheel in het nederlands kunnen we door deze lessen een grip krijgen op hoe onze geest werkt en hoe we vriendschap met onszelf kunnen sluiten. 

De Boeddha heeft 2.500 jaar geleden voor 45 jaar zijn leer doorgegeven aan verschillende mensen van allerlei rangen en standen waarbij er geen samengestelde syllabus gebruikt werd omdat de Boeddha volgens de benodigdheden van het moment aan zijn luisteraars het onderricht gaf. Vanuit de authentieke collecties van de Boeddha’s leer heeft Lama Tsongkhapa de collectie van de Lam Rim samengesteld en zo de leer overzichtelijk gemaakt. De naam Lam Rim, oftewel stadia op het pad naar volkomenheid, refereert naar de hele collectie van Boeddha’s leer.

Het gegradueerde pad naar de staat van vervolmaking
In de Lam Rim worden alle aspecten van Boeddha’s leer uitgelegd in een overzichtelijke vorm. Met een praktische benadering, die ons stap voor stap verder inzicht verschaft in de diepere lagen van onszelf en de wereld om ons heen. Het gaat om het hele pad, met alle instructies die nodig zijn voor onze innerlijke evolutie, waarbij we spiritueel boven ons leed kunnen groeien en ons leven kunnen benutten om innerlijke vervolmaking te bereiken, voor onszelf en anderen. De instructies die de boeddha gegeven heeft ontwikkelden zich in de Drie voertuigen, het Hinayana, Mahayana en het Vajrayana.  Het kleine, grote en het Diamanten voertuig. Vanwege de enorme collectie aan leringen en instructies die de historische Boeddha ons nagelaten heeft geeft de Lam Rim op een heldere en logische manier weer hoe we het spirituele pad en Boeddha’s advies in praktijk kunnen brengen. 

De Lam Rim bestaat uit drie onderdelen:

De basis van het eerste inzicht
Dit zijn een aantal voorbereidende uiteen zettingen die inzicht verschaffen in de primaire principes van het vrij komen van het geconditioneerd bestaan.

Het intermediaire inzicht
Het kleine voertuig. Hier worden de concepten uiteen gezet die aan alle voertuigen de grond slag geeft. Dit zijn de principes die de basis vormen van de algemene Boeddhistische leer.  Deze leringen en methoden kunnen op zich zelf beoefend worden als ‘het kleine voertuig’ wat de individuele bevrijding bewerkstelligd.

Het grote inzicht
Het Derde gedeelte legt in een chronologische order de basis van het Mahayana pad uit en hoe dit eigen te maken en hoe diepe realisatie en inzicht verworven kunnen worden. Deze leringen en methoden kunnen op zich zelf beoefend worden als ‘het grote voertuig’ met als doel om niet alleen als zelf los te raken van lijden maar ook anderen te helpen. Dit pad kenmerkt zich dat we deze wereld niet hoeven te verzaken, maar alleen de diepe oorzaken in ons zelf dat lijden veroorzaakt.  

Lama Thubten Wangmo brengt de traditionele collectie van de Lam Rim teksten, zoals deze samengesteld zijn door Lama Tsongkhapa, tot leven en maakt deze passend in onze Hollandse cultuur. De lessen zijn in het Nederlands en vergezeld met Nederlands lesmateriaal, vertaald vanuit de standaard tekst en het authentieke werk van Lama Tsongkhapa, de Lam Rim Chen Mo, het grote verzamelwerk van de stadia van het pad.

 

 

u kunt overschrijven onder vermelding Lam Rim naar:  stichting dharmacentram padmaoselling  BANK:  IBAN: NL49  INGB 0004 6392 30   -  vanuit belgë     BIC: INGBNL 2A