Padma Öselling is een klein centrum in het hart van Middelburg  en een bijzondere plek in Zeeland

Steeds meer mensen hebben belangstelling voor Boeddha’s leer en zijn zoekende. Het is heel goed mogelijk om onze westerse kennis samen te laten gaan met de boeddhistische kennis die door de eeuwen heen beproefd en gebruikt is. Het dharmacentrum heeft een mooie tempel in mogen richten in het Padma centrum van Stichting Padma Zeeland, deze is compleet en wordt gebruikt voor meditatie en cursussen. In het dharmacentrum zelf wordt het hele programma in het Nederlands gegeven en het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

20 november vieren wij Lhabab Duchen

Dit is een speciale dag die over de helewereld in de Boeddhistische gemeenschappen gevierd wordt, waar bij wensen voor het welzijn, wereld vrede en grote dharma verworvenheden geuit worden en het is ook een dag om te vieren dat we de leraar en de beoefenaars in het midden hebben. U bent van harte welkom!

                                                                    klik op de blauwe balk hier onder voor meer informatie