Lama Tsong Khapa  1357 – 1419  

De Boeddha gaf onderricht wanneer dit verzocht werd en afhankelijk van het moment dat deze gegeven werd. Hierdoor is er een grote collectie aan leringen en toepasbare instructies ontstaan die de algemeen waren en speciaal toepasbare instructies. Zelfs in deze tijd zijn deze  instructies een actuele leidraad om ons te ontwikkelen op het pad naar het Boeddhaschap.

In een van zijn belangrijkste werken, de Lam Rim Chenmo, of de Grote Verhandeling op het pad naar verlichting, heeft Lama Tsong Khapa de beide, algemene en speciale toepasbare instructies van de leer samen gebracht in een vorm die overzichtelijk is. En waardoor de adviezen van de Boeddha op een zeer praktische manier en in een zeer toepasbare stapsgewijze manier gevolgd kunnen worden.  Lama Tsong Khapa is de grondlegger van de Gelukpa school van het Tibetaans boeddhisme en werd geboren in 1357 in Tsong-Kha district van Amdo, Tibet. Heden te dage wordt Lama Tsong Khapa in hoog respect gehouden, deze initiatie geeft niet alleen de zegening door maar kan ook de band met innerlijke vrede versterken.

Gangchen Rinpoche 1941 – 2020
was een Tibetaanse Lama Healer, geboren in Drakshu, West Tibet. Hij was de houder van een zeer oude en ononderbroken overleveringslijn van Lama Healers en Tantrische meesters, die dateert uit de tijd van Boeddha Shakyamuni. Lama Thubten Wangmo leerde van Lama Gangchen Rinpoche om de essentie van traditionele boeddhistische leerstellingen op een essentiële manier over te brengen en deze naar de behoeften van de moderne samenleving te vertalen.