De Boeddha heeft twee grote lijnen van instructies gegeven, het pad van Sutra dat onderverdeeld is in het ‘kleine’ Hinayana voertuig en het Grote voertuig, het Mahayana en het Vajrayana, het voertuig van de Vajra. Een andere naam voor het Vajrayana is Mantrayana. Het woord Mantra betekend bescherming van de geest. Door de kracht van de mantra raken we beschermd tegen de conventionele verschijningen en concepten. Wat zijn conventionele verschijningen en concepten? In het licht van Boeddha’s leer zijn deze: alles dat verschijnt aan de geest en emoties die we ervaren als waarlijk en bestaand aan te nemen en er niet doorheen zien dat deze maar slechts verschijningen zijn. We handelen ernaar en vormen een beeld van ons zelf en de wereld om ons heen. Conventionele verschijningen en concepten zijn de fundamentele oorzaken van angst en vele vormen van lijden. Het is ook de basis van Samsara. Willen we de eindeloze cyclus van lijden, de onzekerheid en het onheilzame achter ons laten kunnen we een lange weg afleggen of als we kordaat zijn een kort pad afleggen.

Ngakyi- Salam, De gronden en paden van het geheime mantra.
Ngakyi betekent Mantra in deze context kunnen we denken aan de stadia van het Mantrayana en de paden die naar de verschillende stadia toe leiden. In het Mantrayana ook het Vajrayana of geheime mantra genoemd. In het Vajrayana kennen we vier grote groeperingen van beoefening die elk een eigen plaats innemen, beginnend op het niveau van toenadering en de eerste stappen die men op dit korte pad zet.

Hoe herkennen wij onze voortgang naar het Boeddhaschap.
In de vierde klasse van Tantra, de Hoge Yoga Tantra van beoefening, worden de diverse perioden van beoefening verdeeld in paden, omdat er duidelijke indicaties herkend kunnen worden. Deze indicaties bepalen het pad waarop we voortgaan. Bijvoorbeeld op het pad van verzameling, verzamelen we alle oorzaken die nodig zijn om verder te gaan tot we op het pad van voorbereiding terecht komen. Wanneer we het pad van voorbereiding opgaan kunnen we dit herkennen en peilen aan ons inzicht en hoe onze meditatie en belevingswereld eruit ziet en tekenen die we binnen onze meditatie krijgen. Voor de beofenaar op het Vajrayana is het essentieel om de verschillende stadia van ontwikkeling te herkennen en in te schatten om samen met de instructies van de Samaya, die zorgen dat we veilig op het pad verder reizen naar het Boeddhaschap.

De laatste stadia aan het einde van het pad.
In deze collectie van de Ngakyi- Salam gaan we kijken naar de verschillende paden en gronden van verworvenheid van het pad van Mantrayana. Onder ‘paden’ kunnen we de instructies, methoden en de weg naar de verschillende verworven heden verstaan. Het duidt ook hoe we het pad gaan en wat we tegen komen op een pad. De gronden daarentegen beschrijven de stadia en indicatie van de verworvenheid. Wanneer we het pad van onjuiste gehechtheid kiezen belanden we op een onplezierige grond. Kiezen we een pad dat weg uit Samsara leidt dan komen we op betere gronden. In deze tekst gaan we hoofdzakelijk kijken naar de Anuttara of Maha Anuttara Tantra van de Sarma, de nieuwe overdracht die in de Gelukpa, Kagyu en Sakya gebruikt worden. De tekst zelf is gebaseerd op Nagarjuna’s werk en gaat van het Guyha Samaya systeem uit, waarbij de gronden en paden van geheime mantra een gelijkenis hebben met het Hevajra, Yamantaka en het Chakrasamvara systeem. De verworvenheden van de verschillende tantra’s zijn van de zelfde natuur. Tantra hier betekent een collectie aan instructies, adviezen en vormen van training. In elke klasse van Tantra gebruikt men mantras en hebben hun eigen niveau van bereik. Het wordt algemeen gezien dat de Vierde klasse de hoogste training beoogd door nadruk te leggen op het doorbreken van de meest subtiele hindernis naar het Boeddhaschap.

Dit jaar kunt u nog instromen bij de Ngayi Salam, dan zorgen dat u toegang krijgt naar het cursus materiaal via onze download service 'stack'

Lesdagen zondag 14:00 – 17:00

CURSUS DATA: 2024-2025

27 oktober

3 november

8 december

26 januari

23 februari

23 maart

6 april

11 mei

15 juni

Info & Voorwaarden                                           De vereisten zijn om een initiatie te hebben in de hoogste klasse van Tantra van het Vajrayana.

Kosten: € 230,- Per jaar als u alleen de Ngagyi salam cursus doet inclusief cursusmateriaal,

u kunt overschrijven                                              onder vermelding Ngakyi Salam naar: 

stichting dharmacentram padmaoselling  BANK:  IBAN: NL49  INGB 0004 6392 30        internationaal:   BIC: INGBNL 2A

Doet u ook de Guru Yidam en Mahamudra klas dan zijn de bijdragen €420,- Per jaar of maandelijkse termijnen €35 van september tot september. Beide, onderdelen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie en thee