Om te lezen, dit zijn informatieve paginas over verschillende onderwerpen op het pad.

De visie van Boeddha's leer

Liefde en liefdevol zijn is een centraal concept van de levenshouding binnen Boeddha's leer en hen die dit beoefenen.  Dit betekend dat de houding van kompassie naar alles wat leeft gecultiveerd wordt. Tegelijkertijd handelt men bewust en met waardering van de natuur en het milieu.

Het concept van het genereus zijn is een integraal begrip en een van de zes perfecties die een beoefenaar ontwikkelt. De zes perfecties zijn kwaliteiten die de beoefenaar cultiveert, zodat deze een kwaliteit van de geest worden en op een natuurlijke wijze alle handelingen die deze beoefenaar verricht, ondersteunen.

Hierin ligt een sterk potentieel om de moderne zorg, de sociale zorg en geneeskunde te verrijken. Geheel anders dan het westerse concept dat vanuit het verwerven binnen dit leven alleen maar handelt, handelt men binnen de Boeddhistische leer van 'het genereus zijn' vanuit het standpunt van de ontvanger en met het oog op toekomende tijd.  

De beoefenaar traint zichzelf om grote inspiratie te scheppen uit deze zienswijze omdat een van de primaire aanwijzing die de Boeddha gaf was, dat alles wat wij doen en vanuit een oorzaak gedaan wordt, gevolgen tot gevolg hebben. Als alle oorzaken, die wij als condities ervaren en waarop we weer nieuwe oorzaken creëren, uiteindelijk zover zijn kunnen wij vrij raken van negatieve situaties.