De Hart Sutra,   

De Edele Verhandeling over de Essentie Sutra van het perfectioneren van diep inzicht in het Nederlands                               door Lama Thubten Wangmo

Avalokiteshvara, of Chenrezigs in het Tibetaans en het principe van compassie, vervulde de hoofdrol in het tot stand komen van de Hart Sutra, de essentie van Sutra van het perfectioneren van diep inzicht. In de Hart Sutra kunnen we, na de vier edele waarheden, een van de meest essentiële aspecten van Boeddha's leer noemen, de zienswijze van het 'ledig zijn van'. De kern is van de Hart Sutra is het ledig zijn van verschijnend zelf dat we negatief ervaren of onjuist ervaren.

Wanneer we goed onderscheid kunnen maken en gewend raken aan dit concept, dan wordt het makkelijker om vriendschap te sluiten met dit zelf dat we constant ervaren en om te zien hoe de realiteit van de 'dingen' verschilt met hoe wij deze in de regel zien en ervaren. Het is mogelijk om het inzicht te verwerven dat ondersteunend is voor ons leven.

We zien dat in veel literatuur over Boeddha's leer en vertalingen in het Nederlands spreken over 'leegte' dit moeilijk te begrijpen omdat het suggereert dat er een totale vorm van afwezigheid is. Vooral wanneer we een definitie van dit woord ' leegte' geven, het een absentie van fenomeen betekend en dat is zeer verwarrend in een wereld van alles verschijnt en aanwezig is. En wel degelijk ervaren als een algemene waarheid.

De Hart Sutra is de essentie van de 'Sutra van het perfectioneren van diep inzicht', De Prajnaparamita sutra,  die de Boeddha heeft gepresenteerd tijdens het tweede Draaien van het Wiel Tijdens deze tweede cyclus gaf de Boeddha les aan de Bodhisattva's die het Grote voertuig beoefenden en het Boeddhaschap wilden bereiken voor het welzijn van alle levende wezens.

Voorhen die  het boeddhaschap willen verwerven  Of kennis willen maken met een van de belangrijkste aspecten van Boeddha's leer, wordt in de Hart Sutra  het inzicht en de methoden uitgelegd om de zienswijze te ontwikkelen die nodig zijn om lost te raken van de dingen die we moeilijk ervaren en om Boeddha te worden. Het is een krachtige methode om obstakels te overwinnen, omdat het je leert om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, van wat valide en wat niet valide is en obstakels op te geven en los te laten en zo de natuur van de dingen leert zien zoals ze zijn, een essentieel onderdeel van Boeddha's leer.

In deze cursus leggen we een speciaal accent op Avalokiteshvara, Chenrezigs in Tibetaans, omdat  Avalokiteshvara en het principe van compassie de hoofdrol vervulde in het tot stand komen van de Hartsutra.

De lessen beginnen met de meditatie van Chenrezigs, hiervoor kunt u een download doen van de sadhana via de download pagina op onze website: www.padmaoselling.eu

Chenrezig en de Hart Sutra.

Helaas moeten we deze cursus annuleren