Dharmacentrum Padma Öselling   

Het dharmacentrum is op 24 april 2004 in Brognon, Noord Frankrijk pgericht en is gevestigd in het hart van Middelburg, provincie Zeeland. Tijdens het moment om het centrum op te richten, werden er een paar namen als kandidaat genoemd,      uiteidelijk werd het PadmaÖselling, dat Vesting van het Heldere Lotuslicht betekend.

We zijn een klein centrum maar het unieke is dat wij teksten en uiteenzettingen die moeilijk toegankelijk zijn en het programma geheel in het Nederlands kunnen verzorgen.         

De cursussen worden vergezeld met les materiaal en in ons centrum is het mogelijk om de lessen en initiaties van het Vajrayana in het Nederlands te volgen.

De Mahayana traditie is niet alleen gericht op de ontwikkeling van jezelf maar ook bedoeld om anderen mee te laten delen in deze ontwikkeling. Het thema in het centrum is dat we als beoefenaar van het grote voertuig, het Mahayana, deze wereld niet op kunnen geven, maar wel wat ons bindt aan aan deze wereld en de moeilijkheden van deze wereld.

Een Dharmacentrum is een plaats waar het mogelijk is de boeddhistische levenswijze te ontmoeten

We hebben een klein bestuur. Er zijn twee andere bestuursleden die heel actief voor het centrum zijn. Verder hebben we nog een paar hele fijne helpers en vrienden waar aan we veel te danken hebben. Lama Thubten Wangmo is de spirituele lerares binnen Padma Öselling en houdt zich bezig met het lesgeven, de vertaling van teksten en publicaties, organiseren van het lesmateriaal, grafische vormgeving, rondreizen, initiaties geven en met de mensen praten.