Zondag 8 oktober 2023 van 13 uur tot 17 uur in Middelburg                 geeft Lama Thubten Wangmo de initiatie van AMITAYUS 

deze wordt gevolgd door de uiteenzetting van de beoefening.

De beoefening van Boeddha Amitayus werkt aan het versterken van het energetisch lichaam. Dit is belangrijk voor innerlijke en uiterlijke gezondheid.

In de wereld van de Dharma beoefenaar speelt een lang leven een grote rol, vooral bij het ouder worden is het belangrijk dat we zonder moeite en obstakels onze meditaties voort kunnen zetten. Omdat ons leven ons meeste kostbare bezit is, ervaren we het ouder worden vaak als moeizaam en teleurstellend omdat onze vermogens afnemen en daardoor ook onze  mogelijkheden.  De Boeddha gaf aan dat het belangrijk is dat we zuinig op dit huidige leven zijn en dit zo wijs mogelijk moeten gebruiken. Zodat we door het creëren van goede oorzaken een lang betekenisvol leven kunnen leiden.

Vooral als we ouder worden helpt Amitayus niet alleen om onze focus op het spirituele pad te houden maar ook in het houden van onze vermogens op het spirituele pad tijdens het ouder worden.  Amitayus energie helpt ons om scherp van geest te blijven en ondersteunt onze spirituele ontwikkeling, maar versterkt ook de band met innerlijke en uiterlijke vrede.

Na de initiatie volgt de uiteenzetting van de beoefening zelf en hoe amitayus werkt om onze levens energie gezond bij het ouderworden te houden.

 

Hier kan iedereen aan deelnemen en is welkom en er zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Aan de initiatie zelf zijn geen kosten aan verbonden,